بایگانی برچسب: s

آموزش ب بیماران دیابتی

آموزش به بیماران دیابتی – دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

bfzh.bpums.ac.ir/fa/DynPages-629.htm

۲۴ تیر ۱۳۹۱ ه‍.ش. – آموزش به بیماران دیابتی دیابت یک بیماری مزمن است که نیاز به درمان مداوم تحت نظر پزشک دارد برای جلوگیری از عوارض دیابت به توصیه های زیر عمل …

[PDF]ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮزش دﻫﻴﻢ ؟ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺨ

emrc.tums.ac.ir/upfiles/50417608.pdf

۱۵۰٫ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻫﻢ از ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮد ﺑﻲ ﺧﺒﺮﻧﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ. ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد . دﻳﺎﺑﺖ. ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ ؟ دﻳﺎﺑﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻮﻋﻲ. . ﻴﻤﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳ. ﺶ ﻗﻨﺪ. ﺧﻮن دراﺛﺮ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻞ.

پرستاران مهاباد – فرایند آموزش به مدد جو(دیابت)

www.nursingmahabad88.blogfa.com/post/2

اهداف آموزش را به سه دسته كلي جزئي و رفتاري تقسيم كرد. اهداف كلي: ü آموزش به بيمار در رابطه با بيماري ديابت. اهداف جزئي: ü با مددجو با روشهاي پيشگيري از عوارض …

دیابت – آموزش به بیمار

nursing-ghaem.blogfa.com/tag/دیابت

آموزش به بیماردیابت – وبلاگ آموزش به بیمار بیمارستان قائم (عج) – آموزش به بیمار. … مبتلایان به دیابت و کلسترول بالا در معرض ابتلا به کبد چرب قرار دارند.

دیابت(شهرام قلی پور) – آموزش به مددجو – blogfa.com

amoozeshbemadadju.blogfa.com/post-20.aspx

شما در اینجا مطالب را به صورت خام مشاهده می کنید. برای دریافت فایل به صورت پاور پوینت روی لینک زیر کلیک کنید. آشنایی مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت …

آموزش به بیمارانی دیابتی | مجله پزشکی دکتر سلام

www.hidoctor.ir/tag/آموزش-به-بیمارانیدیابتی/

آموزش دادن علاوه بر بیمار باید برای خانواده آنان نیز مد نظر قرار گیرد و پرستاران نقش مهمی را در این مقوله داشته و کمک شایان در درمان بیماران دیابتی می شود. به گزارش …

آموزش بیماران دیابتی در رابطه با پاها : سایت پزشکان بدون مرز

www.pezeshk.us/?p=29820

۳۰ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش. – پای دیابتی به هر گونه آسیب و پاتولوژی که نتیجه مستقیم دیابت و یا عوارض دراز مدت (و یا مزمن) دیابت در پای بیمار است گفته می‌شود.

[DOC]کتابچه آموزشی در بیماران دیابتی – مرکز آموزشی و درمانی …

hosbooali.qums.ac.ir/Portal/file/?117836/

لذا کتابچه حاضرکه برگرفته ازچندین مقاله، کتابچه ،نامه وکتاب آموزشی می باشد به زبان ساده به بیان ماهیت این بیماری وعوارض آن واقدامات اصول کاربری توسط بیماران …

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكي تبريز – متن آموزشي …

eazphcp.tbzmed.ac.ir/?PageID=2581

اغلب بيماران ديابتي نوع ۲ در تمام طول زندگي خود نياز به درمان با انسولين پيدا …. ب) ورزش. براي هر فرد مبتلا به ديابت در مرحلة اول بايد يك رژيم غذايي صحيح همراه با …

[PDF]2 آﻣﻮزش دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻮع

ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/Mtahghighat/…/type_2_diabet.pdf

آﻣﻮزش دﻳ. ﺎﺑﺖ ﻧﻮع. ۲٫ ۴٫ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره. ۰۹۶۸۸٫ (Hot line) …. 90. –. ۸۵٫ درﺻﺪ. از ﻛﻞ . ﻴ. ﻤﺎران د. ﺎﺑﺘﻳ. ﻲ. را. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ. ﻨدﻫ. ﺪ . دﻳﺎﺑﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻲ. ﺳﺮ و ﺻﺪا اﺳﺖ …

دیابت بارداری (آموزش بیمار) | پرستاران توانمند ايران

irannurse.ir › آموزش بيمار

این مطلب آموزشی به صورت پرسش و پاسخ برای زنان بارداری که دیابت حاملگی دارند تهیه شده است: چه عواملی باعث بروز دیابت بارداری می شود؟ تغییرات هورمونی و …

بسته هاي آموزشي بيماران ديابتي واحد آموزش به بيمار | مرکز …

nour.mui.ac.ir/بيماران%۲۰ديابتي

رژيم غذايي مبتلايان به ديابت. … بسته هاي آموزشي بيماران ديابتي واحد آموزش به بيمار. رژيم غذايي مبتلايان به ديابت · ديابت وتغذيه · راهنماي تزريق انسولين قلمي.

[PDF]آﻣﻮزش دﻳﺎﺑﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

shc.sbmu.ac.ir/uploads/205_2656_1410686477405_دیابت.pdf

آﻣﻮزش دﻳﺎﺑﺖ. ﺑﺮا. ي. ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان …. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓـﺖ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ …. ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﻮن . ﻴ. ﺸﺘﺮ. ي. ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻤﻜـﻦ. اﺳﺖ ﺑﻪ. دﻟﻴﻞ ﺳﻔﺖ ﺷﺪن ﺳﺮﺧﺮگ ﻫﺎ اﻳﻦ ﺟﺒﺮان …

پرستاری نوین – آموزش به بیماران

www.parastari-novin.blogfa.com/cat-35.aspx

افراد ديابتي مي توانند از بيماريهاي جدي پا که منجر به قطع پا و يا انگشتان گردد، جلوگيري کنند. بين ۵۰ تا ۷۰ درصد موارد قطع اندامهاي تحتاني در بيماران مبتلا به …

پمفلت های آموزشی بیماران :: بیمارستان گلسار :: بیمارستان …

golsarhospital.ir/index.php?name=pages&func=display&pageid…

پمفلت های آموزش به بیماران بیمارستان گلسار … تغذیه و رِژیم درمانی در بیماران دیابتی, دریافت فایل. فاویسم در … آموزش به بیمار تحت عمل جراحی کله سیستوکتومی

زخم پای دیابتی – آموزش مجازی پرستاری

esfahannursing.persianblog.ir/post/37/

یکی از عوارض دیررس بیماری دیابت نوروپاتی یا گرفتاری اعصاب است .شیوع این عارضه در بیماران دیابتی بین ۱۲ تا ۵۰ درصد ذکر شده است. شدت نوروپاتی با سن …

[PDF]ﭘﺮﺳﺘﺎر و دﯾﺎﺑﺖ – دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

www.arums.ac.ir/file/download/page/1473489320-nurse-and-diabetes.pdf

دﻻوری، ﻋﻠﯽ رﺿـﺎ . .ب. اﯾـﺮان . وزارت. ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ . ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ….. دﯾﺎﺑﺖ و دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از ﻣـﺮدان از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﺑﯽ اﻃﻼع ﺑﻮدﻧـﺪ و در ﺣﺪود. % ۴۰٫ ﺑﯿﻤﺎران ﻃﯽ.

آموزش تغذیه در بیماران دیابتی – ایران سلامت

forum.iransalamat.com/…بیماراندیابتی…/آموزش-تغذیه-در-بیماراندیا

۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ ه‍.ش. – ۲پست – ‏۱ نویسنده

ب) مصرف سبزیها باعث رساندن ویتامین ها ، مواد معدنی و فیبر به بدن شما …. ها دارای چربی های اشباع و کلسترول می باآموزش تغذیه در بیماران دیابتی

آموزش تغذیه ای به بیماران دیابت نوع ۲

www.diabetes2.blogfa.com/

آموزش تغذیه ای به بیماران دیابت نوع ۲ – … بیماران دیابتی منعی در مصرف برنج ندارند ولی باید میزان مصرف را به ۲۰۰ گرم در روز ….. ب:فيبرهاي غذايي آن حذف شده است.

آموزش به بیمار – بیمارستان شهید دکتر فقیهی

faghihi.sums.ac.ir/direct/patient-guide.html

پمفلت آموزش به بیمار بیماریهای داخلی … لاپاراسکوپی. جراحی قلب. آموزش پس از جراحی قلب کودکان · مراقبت پس از … رژیم غذایی در بیماری دیابت · توصیه های غذایی …